Klachten melden

Ben je niet tevreden? Vertel het ons!

Kopzorg en Zo werkt volgens de beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De basis voor onze praktijk voor agressieregulatie is eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Ben je ontevreden over een psycholoog of therapie? Vertel het ons. Komen we er samen niet uit? Dan kan je je klacht bij het College van Toezicht (NIP) indienen.

Bespreek je klacht met je psycholoog

Ben je ontevreden over een psycholoog of therapie van Kopzorg en Zo? Dan verzoeken we je je klacht eerst met ons te bespreken. Ben je ontevreden over de behandeling van je klacht? Kunnen we het samen niet oplossen? Dan kun je met je klacht terecht bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP.

Meld je klacht bij het College van Toezicht (NIP)

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld met eisen, richtlijnen en gedragregels waaraan wij als psychologen voldoen. Het gaat hierbij om principes als respect, integriteit, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Vind je dat wij ons niet aan de beroepscode hebben gehouden en beroepsmatig onjuist hebben gehandeld?

Stuur dan je schriftelijke klacht naar:
College van Toezicht / NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

In je brief vermeld je de volgende gegevens:

 • je naam, voorletters en adres;
 • naam, voorletters, adres en NIP-inschrijvingsnummer aangeklaagde (zie tabel);
 • klachtomschrijving, inclusief data, feiten en omstandigheden.
Inschrijvingsnummers
beroepsverenigingen
Peter Weijmer Marja de Schutter
NIP (Nederlands
Instituut van Psychologen)
135817 215231
NFG (Nederlandse
Federatie Gezondheidszorg)
6504227406 7932
 • Ben je ontevreden?

  Ben je ontevreden?

  Bel of mail ons:
  06 - 11 30 13 03 (Peter)
  06 - 37 44 97 92 (Marja)
  info@kopzorgenzo.nl